Prøv før du kjøper

Nynorobot

Du kan laste ned og installere kobling til Microsoft Office og Office 365 desktop.  Prøv gratis i 10 dagar.

Nyno

Du kan installere demo av Nyno og omsette ein standardtekst. Du får sjå korleis programmet fungerer, og du får oversikt over grammatikk, dialektmalar og valfrie nynorskformer.

Ordrik

Demo blir lagt ut i juni.

Norsøk

Sjå ulike eksempel på bruk av Norsøk. Her finn du ulike måtar å bruke språkressursane på og ulike konfigureringar.