Demo

Ordrik

Du kan laste ned og installere Ordrik og teste det gratis i 10 dagar.

Nyno

Du kan installere demo av Nyno og omsette ein standardtekst. Du får sjå korleis programmet fungerer, og du får oversikt over grammatikk, dialektmalar og valfrie nynorskformer.

Norsøk

Sjå ulike eksempel på bruk av Norsøk. Her finn du ulike måtar å bruke språkressursane på og ulike konfigureringar.