Hjelp til installasjon og bruk

Nynodatas hjelpesider får du hjelp til installasjon og bruk av dei ulike produkta og svar på ulike spørsmål.

Du kan også sende ein e-post til support@nynodata.no og be om meir hjelp.

Gå til hjelpesidene for nedlasting, for installasjon, for programbruk.

Nynodata utviklar omsettings-, korrektur- og søkeverktøy for nynorsk og bokmål. Etter mange års forsking og utvikling kan vi levere programvare som effektiviserer tekstproduksjonen og kvalitetssikrar språket.